Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
SLUITINGSDATUM CLUBMATCH NADERT. SCHRIJF JE SNEL IN!!! KLik hier voor het inschrijfformulier Clubmatch

Nieuwe website

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website. Die is nog lang niet klaar maar het is niet mogelijk om twee websites bij te houden. Daarom staan actuele zaken nu op de nieuwe site en blijft de oude site voorlopig gehandhaafd om oudere artikelen enz. te kunnen lezen.
Zodra de nieuwe site voldoende gevuld is zal de oude site niet meer bereikbaar zijn maar doorlinken naar de nieuwe site. Via de link hieronder kunt u de nieuwe site bereiken.
https://www.rottweiler.network Wellicht verstandig om die bij de favorieten te plaatsen.

Met vriendelijke groet, Frank Beiboer

KRUIKENBOKAAL 2015 !

Op zondag 12 april 2015 organiseert de Rottweiler-Werkgroep Tilburg haar IPO africhtingswedstrijd “DE KRUIKENBOKAAL”.
De wedstrijd staat open voor Rottweilers met stamboom.
Deze wedstrijd telt mee de selectie IFR-WK en voor de prestigebokaal 2015.
Sluitingsdatum van de inschrijving is 29 maart 2015. Intrainen kan op 29 maart 2015.
Inschrijfformulier is op de RW Tilburg website te vinden: http://www.rottweilerwerkgroeptilburg.com/

uitslag Pakwerkersdag gehouden 22 februari te RW Flevoland


Keurmeester Willem Spies met alle deelnemers en

Naam pakwerker Naam vereniging Punten / Kwalificatie
Sylvano Baas RW Flevoland 86
C
John Gloudemans RW Oss 81
C
Virgil Flood RW Flevoland 88
C
Robert v Bijsterveldt RW Emmen 80
C
Armand Luitwieler RW Made 85
C
Ronnie van Schaik RW Flevoland 90
B
Fabian van Aalsburg NBG de Verdedigingshond Beesd 98
A
 
Dave Alders NBG Duivetoren 98
A

IFR WS 2015

Persbericht Wageningen UR, wetenschapswinkel: Onderzoek naar erfelijke gebreken bij rashonden en lookalikes

Persbericht
3 februari 2015

http://www.wageningenur.nl/upload_mm/3/9/6/25b56e5d-3ae6-4a9f-9af6-6e9be8b7dfa3_Hondjes%20tbv%20Wetenschapswinkel_490x330.jpg

Houding van hondenfokkers en prevalentie van erfelijke gebreken onderzocht
Onderzoek naar erfelijke gebreken bij rashonden en lookalikes

Rashonden met een stamboom lijken evenveel kans te hebben op erfelijke gebreken als lookalikes. Dit blijkt uit internetenquêtes onder hondeneigenaren door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Ervaringen binnen dit onderzoek zet echter vraagtekens bij de betrouwbaarheid van hondeneigenaarrapportages over gevoelige onderwerpen.
Lookalikes hebben geen stamboom maar hun uiterlijk lijkt op dat van een bepaald ras. Het blijft nog onduidelijk of lookalikes juist profiteren van verminderde inteelt of lijden onder her gemis van gezondheidsmonitoringprogramma’s. De wetenschappelijke literatuur naar erfelijke gebreken bij honden laat zien dat rashonden en lookalikes meer risico lopen op erfelijke aandoeningen dan kruisingen. Geschatte prevalenties van erfelijke aandoeningen variëren sterk, bijvoorbeeld door verschillen in de gebruikte diagnostiek. Prevalenties zijn vooral waardevol voor het monitoren van veranderingen, bij gebruik van een vaste meetmethodiek.
Stichting Dier en Recht vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen UR onderzoek te doen naar het verschil in voorkomen (prevalentie) van erfelijke gebreken tussen rashonden met stamboom en rashonden zonder stamboom (lookalikes) en naar de perceptie van Nederlandse hondenfokkers over erfelijke gebreken bij hun honden.

Fokken op karakter
Het onderzoek omvat ook interviews met rashonden en met lookalike-fokkers. De geïnterviewden geven aan dat ze het karakter van de hond een belangrijk aspect vinden in hun fokstrategie. Een sociale hond kiezen ze vaker als fokdoel boven het uiterlijk van de hond. Het karakter van honden is van belang, omdat een gedragstest voor Rottweilers en sommige andere rassen verplicht is geworden. Ook klanten vragen naar een positieve gedragstest.

Fokken op gezondheid
Meer dan de helft van de bevraagde hondenfokkers houdt rekening met heupdysplasie (HD) of elleboogdysplasie (ED) in hun fokkerijstrategie. Zij volgen daarbij het beleid van de rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Uit de interviews blijkt dat niet alle fokkers overtuigd zijn van de erfelijkheid van HD en ED. Deze groep fokkers vinden het niet nuttig om rekening te houden met de screeningsresultaten van HD en ED in hun fokstrategie.

Het prevalentie onderzoek wijst uit dat gezondheidsbevorderend fokbeleid effectief is; tussen 1985 en 2010 daalde de prevalentie van heupdysplasie met 5% bij Duitse herders met stamboom. Om hondenfokkers te motiveren gezondheid in hun fokstrategie mee te nemen zijn naast wetgeving aanvullende maatregelen nodig. Dit kunnen maatregelen zijn als het verstrekken van informatie over erfelijke gebreken, hulp voor beginnende fokkers en het informeren van consumenten.

De Wetenschapswinkelfolder met de titel “ Een onderzoek naar erfelijke gebreken bij rashonden en lookalikes ” is ook te downloaden vanaf de website van de Wetenschapswinkel .

Fokzaken

Al een aantal jaren is de functie van "fokzaken" vacant / onderbezet in het bestuur.
Daardoor is de controle achterop geraakt. Dit wil niet zeggen dat er niet gecontroleerd wordt maar het kost veel tijd.
Graag hier begrip voor.

Namens het hoofdbestuur, Frank Beiboer

N.R.C. Pakwerkersdag 2015

Rottweiler Werkgroep Flevoland, Almere
Tijdschema (VOORLOPIG)

Opening om 10:00

Tijd

Nr.

Voor Cert.

Naam vereniging

Naam pakwerker

Punten / Kwalificatie

10.00-10.30

1

C

RW Flevoland

Sylvano Baas

 

10.30-11.00

2

C

RW Oss

John Gloudemans

 

11.00-11.30

3

C

RW Flevoland

Virgil Flood

 

11.30-12.00

4

C

RW Emmen

 

Robert v Bijsterveldt

 

 

 

12.00-13.00

 

 

 

 

Pauze

 

 

13.00-13.30

5

B

RW Made

Armand Luitwieler

 

13.30-14.00

6

B

RW Flevoland

Ronnie van Schaik

 

14.00-14.30

7

A

NBG de Verdedigingshond Beesd

Fabian van Aalsburg

 

14.30-15.00

8

A

NBG Duivetoren

 

Dave Alders

 

 

15.30-16.00

 

 

 

Uitreiking Certificaten

 

 


Overtredingen fokregels

Helaas heeft het hoofdbestuur twee leden (fokkers) van de NRC moeten schorsen in verband met overtredingen van het fokreglement. Eén fokker heeft in ieder geval artikel 3.1 overtreden en de andere artikel 3.2. Zie de teksten hieronder.

Nog niet alles is bekend, het onderzoek en de procedure loopt nog. Zie de artikelen hieronder.

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden (5 jaar) heeft bereikt.

Gezien de ernst van de overtredingen zijn de namen, banners enz. van deze fokkers zo snel mogelijk van de site verwijderd.

Zoals begin 2014 is gecommuniceerd is het sanctiebeleid niet altijd uitvoerbaar. Het wordt wel zoveel mogelijk toegepast. Een gevolg daarvan is o.a. dat er geen namen op de site geplaatst worden maar de kennel gegevens enz. direct van de site verwijderd worden, bij ernstige overtredingen zelfs direct dus voordat de gehele procedure doorlopen is.

Zodra de gehele procedure doorlopen is en de sanctie definitief is wordt uitleg met de namen van de fokkers in het eerstvolgende clubblad gepubliceerd.

Namens het HB, Frank Beiboer

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.
Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.
Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.
De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer
Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.
De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren.
De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.
Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen. Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.
De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen. Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.
Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.
De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

1. De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:
· Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;
· Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;
· Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten om een optimale routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.

2. Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.

3. Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft. De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.

4. Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.
Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur
Logo_RvB_Horizontaal_RGB_Basis

De volgende pagina zijn verplaatst naar het archief:

Nieuws 2014
Nieuws Sporthonden 2014
Nieuws Raad van Beheer 2014
HD uitslagen 2014
ED uitslagen 2014
ECVO 2014
Show uitslagen 2014
Eindstand Show Bokaal 2014
Examen uitslagen 2014
Wedstrijd uitslagen 2014
Eindstand Superprestige 2014
Rasstandaardtest 2014
Overige keuringen 2014
Uitslagen IFR Wereldkampioenschappen africhting 2014


Klik hier voor meer informatie

Nederlands Kampioenschap Speuren NRC, 2-november-2014 bij WG Emmen

De tweede editie van het NRC kampioenschap speuren zit er inmiddels op. De werkgroep Emmen heeft een perfecte organisatie weggezet, de organisatie was prima voor elkaar, deelnemers en toeschouwers kwamen niets te kort en op de speurlokatie was zelfs een veldkeuken ingericht met warme snert, warme worst, etc.

De spoorleggers hadden keurige sporen weggelegd die zeker voldeden aan de gestelde lengte. De velden lagen er prachtig bij en een bleek zonnetje maakte de dag aangenaam. Het weer was in ieder geval een stuk beter dan het barre weer van voorgaand jaar, maar ook nu zeker niet ideaal vanwege de aanwezige straffe wind.

Van de vijf aanwezige deelnemers was Hilma Smits met haar Beryl de beste van deze dag en daarmee de terechte winnaar en speurkampioen 2014. Proficiat Hilma en Beryl !

Nadat we dit jaar te gast geweest zijn in het noorden zal de volgende editie van het speurkampioenschap weer in het zuiden afspelen, en in de hoop dat er nog meer goede speurhonden bijkomen en we op een groot deelnemersveld mogen rekenen.

DNA afname mogelijk tijdens de Winnershow

Dr. van Haeringen Laboratorium is aanwezig op de Winnershow van 12 t/m 14 december 2014 in Amsterdam Rai.
Tijdens de Winnershow bieden wij de mogelijkheid om DNA af te (laten) nemen bij uw hond door middel van een swab. Er is een dierenarts aanwezig als getuige van deze monstername. Dit maakt het mogelijk om een ISAG 2006 DNA-afstammingsprofiel (geschikt voor de Raad van Beheer) aan te vragen. De kosten voor dit DNA-profiel zijn €35,- excl. BTW. U betaalt geen kosten voor de DNA afname. Uiteraard is het mogelijk om ook andere testen uit ons assortiment aan te vragen. Hiervoor wordt het standaard tarief berekend.

Meer informatie over onze testen kunt u vinden op onze website . Als bijlage bij deze e-mail is ons artikel gevoegd, met als titel ‘CombiBreed; een optimale combinatie DNA testen’. Mogelijk kunt u dit artikel, samen met de informatie uit deze e-mail, beschikbaar maken voor uw leden.

Wij zien u en uw leden graag in onze stand tijdens de Winnershow! U kunt onze stand vinden in hal 11 bij de erering. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Merel van Zuijlen - Leijzer
Marketing & Communicatie
(Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag)

Dr. Van Haeringen Laboratorium B.V.
P.O. Box 408,
6700 AK Wageningen
AgroBusinessPark 100,
6708 PW Wageningen
Tel: (+31) 0317 416 402
Fax: (+31) 0317 426 117
General email: info@vhlgenetics.com
Information: www.vhlgenetics.com

Bijlage

“Dominantie bij Honden”

Op 23 februari 2015 organiseren wij een studiedag over “Dominantie bij Honden”.
Deze dag is een herhaling van de studiedag op 16 oktober.
De reacties van de deelnemers aan de studiedag zijn lovend en de dag is enorm goed beoordeeld.
In de bijlage vindt u alle informatie.
Wilt u zo vriendelijk zijn om deze informatie in uw tijdschrift of op uw website op te nemen?
Als u nog vragen heeft kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet,
Hermine Kleve
Bioloog en gedragstherapeut

DogVision
Sparrenlaan 13
9331 CL Norg
T 0592-614936
E hkleve@dogvision.nl
www.dogvision.nl

Bijlage

Afsluiting IFR WK 2014


IFR WK team 2014

Na deelname aan het IFR WK 2014, en een week van verblijf in de mooie omgeving van Schaffhausen bekend om zijn Rheinfall, is het Nederlandse Rottweiler team weer thuis. (De Rheinfall is de grootste waterval van Europa en is gelegen in de Rijn, bij het Zwitserse Schaffhausen, vlak bij de grens met Duitsland. De Rheinfall is 150 meter breed en 23 meter hoog.)

Zoals intussen bij iedereen bekend, moest Henk door een blessure van zijn hond Ercas afzien van deelname aan dit WK. Een grote domper voor Henk en de rest van het team, alsook teleurstelling voor menig deelnemer en toeschouwer die gedurende deze week regelmatig informeerden naar de afwezigheid van deze top combinatie. Een combinatie die ongetwijfeld hoog had kunnen eindigen op dit WK.

Uiteraard hoopt elke deelnemer dat z’n hond op zo’n evenement laat zien wat hij kan, helaas lukt dat niet altijd en daarnaast gierden bij menigeen de zenuwen door de keel met het bekende gevolg. Voor een mooie score moet alles meezitten maar helaas was het pechduiveltje ook op dit evenement voor veel deelnemers aanwezig. Op afdeling A werden mooie punten gescoord op de mooie Alpen weiden, met voor ons veel onkruid in het gras en met veel hoogte verschil. Op afdeling B werd zeer correct maar erg straf gekeurd, met slechts een enkele uitmuntend. Op afdeling C dan wel weer hogere punten met heel goed werkende Rottweilers aan het werk. Al met al een lust voor het oog om dit alles bezig te zien, zonder enig incident !

De NRC deelnemers aan dit WK scoorden als volgt:
Frits Duiveman, Asco 89 84 89 262 plaats 26
Will Brouns, Eyak 88 89 84 261 plaats 28
Paul Schuurman, Freysfaxi 85 75 86 246 plaats 35
Jan Verwijmeren, Ike 37 76 80

Voor Frits en Asco, de enige combinatie met WK ervaring, een goede score waarbij geen grote fouten gemaakt werden. Will had de pech dat het eerste voorwerp overlopen werd en hij wat dubbele commando’s nodig had op afdeling C, ondanks de pech toch nog een mooie score op z’n eerste WK. Paul had de pech dat het laatste voorwerp overlopen werd en op afdeling B ging het apporteren over de klimschutting helemaal de mist in, weg mooie score. Jan had dusdanige problemen op de tweede hoek dat het speuren afgebroken moest worden en op afdeling B werden veel punten verloren bij het apporteren over de klimschutting.

Beste team op dit WK werd het Finse team met een gemiddelde van 275,3 punten. Door het ontbreken van Henk met Ercas valt het extra op dat andere landen een stuk verder zijn in de africhting. De nieuwe wereldkampioen werd Marir Kolkkala, zij behaalde maar liefst op alle drie de onderdelen een uitmuntend en eindigde met een totaal van 289 punten op de eerste plaats met haar hond Boxlee Hangman. Op de tweede plaats de wereldkampioen van vorig jaar, Henrik Neumann met een totaal van 282 punten (vijf punten weg op de zit oefening) met zijn nog jonge hond Stormhaus Cronus. Op de derde plaats Dmitry Dudukin met een totaal van 282 punten met zijn Cid vom Rottberg, een hond die nog drie jaar moet worden !

De organisatie van het IFR WK 2014 was keurig in orde, waarbij voor het eerst de wedstrijd eindigde op de zaterdag met op zaterdagavond een afsluitingsfeest.

Wat niet vergeten mag worden te vermelden is de aanwezigheid van vele supports uit Nederland. De tribune was iedere dag behoorlijk oranje gekleurd.

Rest mij nog het team te bedanken voor hun sportieve inzet, alsook de vele supporters die aanwezig waren om het team te ondersteunen, de sponsoren en ook de NRC die het mogelijk maken dat we op het WK aanwezig kunnen zijn.

Vooruitkijkend, volgend jaar wordt het IFR WK 2015 in Italië gehouden, op 09-11 oktober.

Rene Verhulst

Blij met een rashond?

Rashonden (met stamboom) zijn niet per definitie ongezond zoals Dier en Recht en andere organisaties iedereen wil doen geloven. Het overgrote deel is getest op gezondheid voordat men ermee fokt.

Heeft u ook een GEZONDE RASHOND teken dan deze petitie!

Link naar de petitie blij met een rashond

Onze sponsors


Het warenhuis voor de serieuze hondensporter!


De Nederlandse Rottweilerclub (NRC) is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en de FCI.

Image 06
LICG Huisdierenbijsluiter
De handleiding voor het houden van huisdieren.
     

 

Copyright © 2012 Nederlandse Rottweiler Club | Design by Gallery for Rottweilers